Sales in de Bouw

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

De directie van D&S heeft zitting in de landelijke klankbordgroep van 'Sales in de Bouw'.


De stichting Sales in de Bouw heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Hierbij staat het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal. Daardoor verloopt het administratieve proces tussen bouwbedrijven en materiaalleveranciers rondom de inkoop van materialen efficiënter en met minder faalkosten. Een belangrijke verlaging van de faalkosten kan worden gerealiseerd door het structureren van de communicatie en de standaardisatie van de uitwisseling van digitale informatie tussen bouwpartners.

In 2003 is Sales in de Bouw gestart als initiatief van Bouwend Nederland afdeling Alkmaar en omgeving, Syntens en Wabeke Management & Advies. SaLES staat voor: Samenwerking tussen Aannemers Leveranciers en Softwarehuizen. Het doel destijds was om de patstelling tussen deze partijen te doorbreken, opdat elektronische communicatie ook in de bouw gemeengoed zou worden. Juist de regionale aanpak met betrokkenheid van de belanghebbende ondernemers zelf heeft tot het succes geleid. Deze aanpak is vanaf 2006 overgenomen door Bouwend Nederland en samen met Syntens en Wabeke M&A in andere regio's uitgerold. Eind 2008 was de patstelling wel doorbroken en ervoeren vele bouwbedrijven en leveranciers dagelijks de voordelen van elektronische communicatie. Alle relevante softwarehuizen voor de bouw konden de Sales-standaarden ondersteunen. Op dat moment is besloten de stichting Sales in de Bouw op te richten; waarmee het beheer en de uitbouw van de ontwikkeling wordt gewaarborgd. Sales in de Bouw beheert, in samenwerking met GS1 Nederland, de informatie standaarden voor de elektronische artikel/prijslijst, elektronische order, orderbevestiging, pakbon en factuur, naar verwachting begin 2010 aangevuld met de elektronische offerte en offerteaanvraag. Als basis voor de standaard wordt gebruik gemaakt van het XML-formaat. Centraal binnen de Sales-standaard staat de GS1-artikelcodering.

Over D&S

Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen".

     

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

Openingstijden

  • Maandag - Donderdag: 6:30 uur tot 17:00 uur
  • Vrijdag 6:30 uur tot 16:00 uur