De 'duurzame' verbouwing van het vrijstaande woonhuis is begin juli 2010 gestart.
Het woonhuis heeft voor aanvang van deze werkzaamheden een energielabel E gekregen. Na de voor een belangrijk deel op energiebesparing gerichte verbouwing zal het woonhuis het label A+ ontvangen. Deze aanzienlijke aanpak van energieverbruik wordt bereikt door:

 • Het aanbrengen van 80mm dikke extra hoogrendementgevelisolatie, aangebracht aan de buitenzijde van de gevels.

 • Een volledig ge´soleerde betonkelder, waarin tevens alle installaties worden gesitueerd.

 • HR++ glas in nagenoeg alle gevelkozijnen en de serre.

 • Een warmte terugwin-ventilatie-installatie, waarmee de centraal via het dak inkomende ventilatielucht wordt voorverwarmd door de reeds aanwezige warme lucht.

 • Een HR++ ketel, gecombineerd met een 300 liter zonneboiler. Dit voorraadvat wordt voorverwarmd door 3 collectoren, die zijn opgenomen in het schuine dakvlak.

 • Het toepassen van vloerverwarming i.p.v. radiatoren op de begane grond en de kelder.

 • Een douche-Warmte-Terug-Win systeem, zorgt voor opwarming van het nieuwe douchewater, door het eerst langs de afvoer te voeren direct onder de douchebak.

 • Op de daken zorgen 11 PV-zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit.

 • In het woonhuis zullen zeer energiezuinige LED lampen zorgen voor de noodzakelijke verlichting.

 • Oplaadpunt in de voorgevel t.b.v. elektrische vervoermiddelen.

 • Een Hot-fill systeem zorgt ervoor dat het warme water uit het voorraadvat, direct in de wasmachine en de vaatwasser gepompt word. Dit zodat deze beide grote energieverbruikers het water niet zelf hoeven op te warmen.

 • Alle CV-leidingen (aan- en afvoer van CV-water voor de radiatoren op de eerste verdieping ) worden voorzien van schaalisolatie. Hiermee wordt warmteverlies tot een minimum teruggebracht.

De kelder onder dit bestaande woonhuis is aangebracht voor fundatieverbetering en tevens voor het creŰren van extra bergruimte en ruimte voor de benodigde installaties. Het 'op staal' gefundeerde woonhuis ( op de harde zandgrond naast de duinen ) is in het verleden enigszins scheef gezakt, omdat onder het achterste deel van de woning zich een laag klei blijkt te bevinden. Door het gehele woonhuis te onderkelderen, wordt het daarmee tevens gestabiliseerd. Deze ter plaatse gemaakte betonkelder, wordt gestort tegen damwandprofielen die niet worden ingetrild, maar pneumatisch worden ingebracht, door perscilinders. Dit om het risico op schade voor de omliggende bebouwing zo veel mogelijk te beperken. Een tijdelijk persframe aan de binnenzijde van de bouwmuren/gevels, zorgt er voor dat de damwanden kunnen worden ingedrukt met het gewicht van het woonhuis als tegendruk.

Een DSI-grondwaterbemaling is toegepast, die geen water loost/afvoert in het rioolstelsel, maar het volledig naast de bouwput terugpompt in de bodem. Dit zodat het grondwaterpeil zo veel als mogelijk in stand blijft en daarmee verzakkingen van belendende percelen worden voorkomen.

Deze gehele verbouwing geldt voor D&S als een referentie/promotieproject voor Duurzaam en Energiezuinig Verbouwen. Gedurende de bouwtijd zal regelmatig met behulp van tekst en beeld verslag worden gedaan van de ervaringen. Dus; wordt voortdurend vervolgd!

De laatste uitgave van Bouwen Nu bevat een artikel over het trillingsvrij in de zandbodem persen van damwanden. Klik hier om dit artikel te lezen.

Klik hier voor de presentatie werkbezoek Castricum.[venster sluiten]