Partners

D&S is actief betrokken bij een aantal bijzondere (maatschappelijke) samenwerkingen en initiatieven. Ook zijn wij aangesloten bij verschillende kwaliteitskeurmerken. We stellen onze partners hieronder graag aan je voor.

Bouwend Nederland

D&S is aangesloten bij brancheorganisatie Bouwend Nederland, de ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. De directie van D&S zat lange tijd deel in het bestuur van Bouwend Nederland Amsterdam, een van de grootste regio's van Bouwend Nederland. Sinds 2013 maakt de directie van D&S deel uit van het regiobestuur. Zo draagt D&S bij aan de collectieve belangen van de bouwsector.

Aannemersfederatie Nederland

D&S is aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, een landelijke koepel van brancheorganisaties. De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra draagt bij aan een zo goed mogelijk ondernemersklimaat, variërend van acceptabele arbeidsvoorwaarden tot veilig en gezond werken op de bouwplaats. Ook stimuleert de Aannemersfederatie innovaties in de sector en de ontwikkeling van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor zowel de medewerkers als de ondernemer.

Bouwgarant

D&S is aangesloten bij BouwGarant, hét keurmerk in de bouw. Daardoor heb je als opdrachtgever een aantal zekerheden met betrekking tot de oplevering, bouwgebreken en een eventueel faillissement.

CED

D&S is sinds 2012 aangesloten bij CED, het grootste landelijke netwerk van professionele herstellers en onderhoudsbedrijven. De bij CED aangesloten partners werken vanuit de gedachte dat wat voor iemand van waarde is ook van waarde moet blijven. Daarbij is een praktische oplossing (herstel 'in natura' ) net zo belangrijk als een goede financiële afwikkeling.

Herstel direct

D&S is aangesloten bij HerstelDirect, een netwerk van herstelbedrijven. De herstelbedrijven die zijn aangesloten bij HerstelDirect streven naar herstel ‘in natura’. Herstel ‘in natura’ werkt kostenbesparend, waarbij partijen verzekerd zijn van gedegen herstel en garantie.

SBIB

D&S is aangesloten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. Deze gedragscode heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

HTI-opleidingen

Het HTI biedt al meer dan 75 jaar praktijkgerichte technische opleidingen voor mensen die zich, naast hun werk, in deeltijd verder willen ontwikkelen in de bouw. Het HTI heeft geen winstoogmerk, waardoor het collegegeld aantrekkelijk is en meer mensen een opleiding kunnen volgen. Het HTI heeft een goede naam in de bouwwereld. De directie van D&S maakt sinds 2013 deel uit van het bestuur van het HTI.

BouwTalent Noord-Holland

Bij BouwTalent Noord-Holland volgen studenten in Amsterdam en Heerhugowaard een opleidingen en ontwikkelen zij zich tot volwaardige middenkader medewerkers. BouwTalent is een initiatief vanuit de bouwbranche, waarbij verschillende opleidingsbedrijven en Bouwend Nederland (de branchevereniging van de bouwnijverheid) hun kracht hebben gebundeld. D&S biedt Bouwtalenten vanaf 2005 enkele plaatsen aan.

Nationaal Restauratie Centrum

D&S is betrokken bij het Nationaal Restauratie Centrum, een cursusinstituut voor de monumentenzorg. De directie van D&S had zo’n 11 jaar zitting in het bestuur van het Nationaal Restauratie Centrum.

Volandis

D&S is een door Volandis (voorheen Fundeon) erkend leerbedrijf. Volandis is een kennis- en adviescentrum, dat werknemers en werkgever ondersteunt bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid.

Bouwmensen

Bouwmensen is het opleidingsbedrijf van de bouwnijverheid in de regio Amsterdam. Bij Bouwmensen combineren leerlingen de theorie met de praktijk. Bouwmensen werkt samen met meer dan 100 bouwbedrijven en leidt samen met deze bedrijven elk jaar ongeveer 80 jongeren op. D&S betrekt jongeren met deze leer- werkovereenkomsten bij de uitvoering van verschillende projecten en werkzaamheden.

Sponsoring

D&S sponsort voetbalvereniging DCG en stichting Alle Handen Helpen. Bij Alle Handen Helpen steken wij ook zelf onze handen uit de mouwen.

Over D&S

Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen".

     

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

Openingstijden

  • Maandag - Donderdag: 6:30 uur tot 17:00 uur
  • Vrijdag 6:30 uur tot 16:00 uur