MVO

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

MVO in de Bouw

People, Planet en Profit

Met de jaren wordt steeds duidelijker dat de gebruikers van onze planeet bedachtzamer dienen om te gaan met ons milieu en energie (fossiele brandstoffen). Wij vinden dat we hier als bedrijf en werkgever een verantwoordelijkheid in hebben. Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij D&S hoog in het vaandel. De directie is betrokken en actief in veel besturen en maatschappelijke organisaties. Jaarlijks worden er schenkingen gedaan aan goede doelen. Er is een sociaal personeelsbeleid met volop mogelijkheden om door te kunnen groeien binnen de organisatie en het volgen van cursussen en opleidingen. Binnen de onderneming is een veelvuldige maar geen overbodige overlegstructuur en er is een betrokken ondernemingsraad. 

Duurzaamheid

Het beleid met betrekking tot de mobiliteit binnen ons bedrijf is gericht op het terugdringen van gebruik van auto's en vervuilende brandstoffen. Stimulering voor alternatieve brandstoffen, gebruik van fietsen en openbaar vervoer is opgenomen in het bedrijfsregelement. D&S heeft ook een CO2-Footprint gemaakt van haar eigen organisatie. Eerder zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor het verbeteren van de automatisering (t.b.v. 3-D tekenwerk) en communicatie, ketenintegratie, kortere interne lijnen, het meer en beter scheiden van afval (papier, hout, plastic, chemisch afval worden apart aangeboden), terugdringen van afvalproductie, minder papierverbruik, meer mogelijkheden voor gebruik van openbaar vervoer, minder woon-werkverkeer en minder werk-werkverkeer etc.

Scholing

Er wordt veel gedaan aan het vergroten van kennis en terugdringen van faalkosten door middel van cursussen, (bij)scholing, organiseren van themabijeenkomsten (zoals over energielabels, brandveiligheid en geluidsoverlast). Om de kennis te vergroten worden cursussen gevolgd over LEAN Bouwen, Ketenintegratie, Meerjarenonderhoudplanningen conform NEN 2767, Brandveiligheid in de bouw en het nieuwe Bouwbesluit 2012. Ook is er een cursus gevolgd met betrekking tot Duurzaam Ondernemen, wat resulteerde in het predicaat Meer Met Minder-aanbieder.

 

 

Over D&S

Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen".

     

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

Openingstijden

  • Maandag - Donderdag: 6:30 uur tot 17:00 uur
  • Vrijdag 6:30 uur tot 16:00 uur