Nieuwjaarsgroet

Nieuwjaarsgroet

Submitted by selma on Wed, 12/21/2016 - 13:44 with 0 comment

Misschien heeft u onze kerstgroet gemist? Dat is een goed teken, dan zijn wij immers in uw gedachten! Wij meenden ons dit keer enigszins te onderscheiden door u onze eindejaarsgroet iets later te brengen. Het is hiermee een nieuwjaarsgroet geworden.

Zoals u van ons gewend bent evalueren wij in dit schrijven het afgelopen jaar onze sector, de bouw- en vastgoedsector. Ook geven wij onze opinie over de actuele situatie en informeren wij u over het reilen en zeilen van ons bedrijf. 

De sector heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt in 2016. De economie in ons land gaat steeds beter en daar zal onze sector steeds meer op gaan meeliften. Dat is een mooi vooruitzicht voor iedereen die werkzaam is een vaktechnisch beroep. Of je nou aan de kant van opdrachtgever actief bent of in de uitvoerende bouw, het gaat uiteindelijk om techniek. Alhoewel, wij verrichten in onze sector diensten die zich uiteindelijk richten op goede gebouwen. Zo goed mogelijk passend voor de gebruikers, daar gaat ’t uiteindelijk allemaal om.  Aan die gebouwen worden steeds meer eisen gesteld, niet alleen m.b.t. de ‘total cost of ownership’, maar ook qua behagelijkheid en duurzaamheid. Bouwfysica en installaties spelen een steeds belangrijkere rol. Daar is kennis voor nodig en die hebben technische medewerkers, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Momenteel is de wet ‘private kwaliteitsborging’ in behandeling in de 2e kamer, wat een essentiële verandering te weeg gaat brengen. Alle kennis wordt van de uitvoerende partijen gevraagd evenals controle en garanties. Waar vroeger de ‘controleurs’ met veel vakkennis en praktijkervaring aan de kant van de overheid en opdrachtgevers stonden, wordt dit steeds meer bij marktpartijen neergelegd. Dit betekent dat vakspecialisten en vaktechnische mensen die aan de uitvoerende kant werken, veel meer  verantwoordelijkheid gaan krijgen. Spannende ontwikkelingen!

 

Ook op het gebied van de ‘arbeidsmarkt’ wordt 2017 spannend. Wordt de arbeidsmarkt nog flexibeler (de daarmee de sociale zekerheden voor hen minder) of worden de financiële risico’s van vaste werknemers beperkt voor werkgevers en zullen meer mensen in vaste dient worden genomen? Zal het te kort aan vaklieden, nieuwe mensen aan gaan trekken voor onze sector? Zal er meer (bij)scholing gevolgd gaan worden om meer met de innovaties en toenemende verantwoordelijk-heden mee te kunnen?

Derksen & Singerling heeft zich in 2016 zo veel als mogelijk voorbereid op deze ontwikkelingen! Er is geïnvesteerd in BIM; software, hardware, bijscholing maar ook praktijk ervaring is opgedaan. Hiermee kunnen wij (ver-)bouwprojecten geheel digitaal voorbereiden. Het is overigens nog niet zo dat alle partijen ( opdrachtgevers en opdrachtnemers ) hier voldoende ervaring mee hebben, is ons gebleken.  

Medio 2016 kwamen wij in steeds vaker aanraking met opdrachtgevers die zich richten op energieneutraal maken van hun panden. Dat hebben wij in 2016 zelf ook gedaan. Onze bedrijfshuisvesting is energieneutraal d.m.v. 130 PV-panelen en een luchtwarmtepomp die zorgt voor de verwarming. Er is geen gasmeter en gasaansluiting meer, wat gezorgd heeft voor een A++++ label. Met de zelf opgewekte elektriciteit die wij daarvan nog overhouden, kunnen enkele van onze auto’s en scooters geheel schoon de stad in rijden.  

Van de circulaire economie merkten wij in 2016 ook meer. Één van onze opdrachtgevers besloot veel minder onderdelen van zijn te verbouwen pand weg te gooien, maar het te recyclen of te upcyclen. Mooi dat Derksen & Singerling daar aan bij mag dragen!     

Een mooi voorbeeld van meedenken deed zich ook voor; bij de nieuwbouw van een villa in Bakkum bedacht D&S een alternatieve fundering. In plaats van heipalen, graafwerk, betonbalken, losse betonnen vloerelementen etc. is een thermisch geïsoleerde fundatieplaat met staalvezelbeton toegepast. Inmiddels is deze methode door andere opdrachtgevers in de nieuwbouwwijk overgenomen.    
 

Het afgelopen jaar presteerde ons bedrijf goed bij EMVI-aanbestedingen en scoorden wij verschillende opdrachten. Een grote verbouwing in Lelystad en een contract voor onderhoudswerken voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, werden op deze manier gegund. 

Niet lang geleden melden wij ons aan voor het Lean and Green programma waarmee het bedrijf gemonitord en gecontroleerd wordt op haar CO2 reductie. De doelstelling werd gehaald en de Lean and Green-star werd verleend. 

Wat betreft innovaties heeft D&S ook een stap gezet en wel op het gebied van deelreparaties van houten gevelkozijnen. Wij zijn betrokken bij een nieuwe onderneming die middels digitaal scannen van het te vervangen kozijnonderdeel, dit m.b.v. een  3-D printer vervaardigd. Vervolgens wordt het te vernieuwen onderdeel met een freesmal verwijderd en wordt het nieuwe deel volgens een gecertificeerde methode aangebracht. In de loop van 2017 zal u hiervan meer gaan horen. 

 

Waar ook meer van te horen zal zijn is van het ‘regionaalenergieloket’. Dit initiatief zorgt voor het via gemeentes aanbieden van een totaalpakket aan eigenaren van woningen. Er wordt niet alleen een aanbieding gedaan voor energiebesparende maatregelen en de financiering daarvan, er worden ook garanties gegeven voor het terugverdienen en de kwaliteit. D&S is hierbij in onze regio’s als een van de eerste bouwbedrijven bij betrokken.   

 

 

Innovaties en digitalisering geven nieuwe kansen die wij van D&S in 2017 absoluut gaan aanpakken. Aanpassen en er gebruik van maken is de uitdaging voor de komende jaren. Dit echter wel met behoud van de basis-vakkennis van de bouw- en installatiekunde, zoals kennis van materialen, bouwfysica, bouwbesluit, detailleren etc. Opdrachtgevers adviseren en professioneel de mogelijkheden met voor- en nadelen voorleggen, wordt steeds meer van ons verwacht. Wij gaan er vanuit dat wij dat in 2017 ook voor u mogen doen!

 

Zoals u van ons inmiddels gewend bent, geven wij rond de jaarwisseling een kleine attentie. Dit keer hebben wij gekozen voor een boodschappentasje wat is gemaakt van verteerbaar en recyclebaar materiaal.

Deze kleine attentie in plaats van een grotere, maakt ons mogelijk om € 3.000,00  te schenken aan een goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor www.villapinedo.nl die jongeren help met gescheiden ouders.        

 

Alle medewerkers van Derksen & Singerling wensen u een mooi en voorspoedig 2017 toe!

 

 

Over D&S

Derksen & Singerling B.V. is een in 1979 opgericht professioneel bouwbedrijf, dat u een totaalpakket kan aanbieden in de ruimste zin van "bouwen".

     
  

Contact

Derksen & Singerling
Banterij 16
1046 AN AMSTERDAM
T : 020 - 496 33 21

Openingstijden

  • Maandag - Donderdag: 6:30 uur tot 17:00 uur
  • Vrijdag 6:30 uur tot 16:00 uur